Prima pagina

Schimbati anotimpul

Comisii de specialitate ale consiliului local

1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert.

     - Mihai Dorin - președinte

     - Oțel Maria - secretar

     - Grădinaru Ioan - membru

     - Samson Constantin- membru

     - Chelaru Iulian - membru

 

2. Comisia pentru  invatamant, sanatate,cultura, protectie sociala, activitati sportive  si agrement.

     - Mihai Bogdan-Mihai- președinte

     - Samson Dragoș-Constantin - secretar

     - Ciobanu Iuliana - membru

 

3. Comisia pentru administratie publica locala, juridica .apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor.

     - Nechita Vasile-Marian - președinte

     - Bejenaru Marius-Costel - secretar

     - Andrei Viorel - membru

     - Rojniță Sorin - membru

     - Roșu Constantin - membru

    

 

  4. Comisia de numărare și consemnare a rezultatului voturilor.

     - Mihai Bogdan-Mihai - președinte

     - Samson Constantin - secretar

     - Samson Dragoș-Constantin - membru

     -  Andrei Viorel - membru

     -  Oțel Maria - membru